Toolkit
Inclusieve werving en selectie

De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor ieders individuele kwaliteiten en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen zodat iedereen de kans heeft om in- en door te stromen op een plek binnen onze organisatie. 

Waarom deze toolkit? 

Voor elke vacature wil de KNAW de kandidaat selecteren die voor de functie het meest geschikt is. Wie dat is hangt af van de individuele kwaliteiten van de kandidaat en de complementariteit ten opzichte van het bestaande team. Deze toolkit voor inclusieve werving en selectie is samengesteld vanuit P&O en biedt iedereen die betrokken is bij het werving en selectieproces ondersteuning in de gezamenlijke ambitie op divers en inclusief werkgeverschap. 

Wat is de inhoud van de toolkit? 

In deze toolkit worden vier stappen onderscheiden in het wervings- en selectieproces (W&S-proces). Per stap worden aan de hand van tips en trucs inclusieve wervings- en selectieprocessen bevorderd. De vier stappen worden in het verticale vak beschreven. De tips en trucs kunnen binnen onze organisatie door iedere vacaturehouder en ieder lid van een selectiecommissie worden gebruikt, ongeacht de afdeling of de organisatorische eenheid en ongeacht het type functie waarop de vacature betrekking heeft. Bijlagen 1 tot en met 3 bieden ondersteuning bij het kiezen van de juiste bewoordingen van de vacaturetekst en bieden handvatten om het screeningsproces en het sollicitatiegesprek op een transparante en gestructureerde manier te voeren. 

Voor wie is de toolkit bedoeld? 

Leden van wervings- en selectiecommissies zouden bij het invullen van iedere vacatureprocedure deze toolkit moeten raadplegen. Voorafgaand aan het opstellen van de vacaturetekst kunnen zij nagaan welke (zichtbare en/of onzichtbare) diversiteitskenmerken in het team ontbreken en nadenken over het type persoon dat zij zoeken wat betreft vaardigheden, opleidingsachtergrond en ervaring. Dit in plaats van onbewust op zoek te gaan naar eenzelfde type persoon als zijzelf (peer selection) of een persoon die lijkt op degene die net de baan heeft verlaten. De KNAW beschouwt inclusiviteit van talent als de basis van haar successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. Dit komt tot uitdrukking in teamleden die elkaar in allerlei opzichten aanvullen en op een inclusieve manier samenwerken. 

Stappen:

Stap 1: Voorbereiding ›

Met een goede voorbereiding van het wervings- en selectieproces vergroot je de kans dat je de beste kandidaat werft.

Stap 2: Inclusieve werving  ›

Door middel van inclusieve werving wordt divers talent bereikt en ertoe aangespoord naar de functie te solliciteren.

Stap 3: Gestandaardiseerde (voor)selectieprocessen ›

Transparante en objectieve processen leiden tot gelijke kansen.

Stap 4: Evaluatie ›

Evaluatie leidt tot verbetering van het W&S-proces in de toekomst en draagt ertoe bij dat het zoeken naar de beste kandidaat voor de volgende functie nóg beter zal verlopen. 

Colofon

Ontwerp & realisatie: WAT ontwerpers

Platform: H5mag.com