Stap 1
Voorbereiding van het W&S-proces  

Met een goede voorbereiding van het wervings- en selectieproces vergroot je de kans dat je de beste kandidaat werft.

Tip 1:
Denk als teamleider/P&O-adviseur na over de complementariteit van het team

Het wordt aanbevolen om de talentbehoeften voor de toekomst in kaart te brengen. Denk daarbij aan het talent dat momenteel in het instituut/de afdeling voorhanden is en denk na over het type vaardigheden, competenties, ervaringen en andere zichtbare en onzichtbare diversiteitskenmerken dat een welkome aanvulling zou vormen op het team en de organisatiecultuur die het instituut wil realiseren. Gebruik dit inzicht bij het opstellen van de vacaturetekst (zie Stap 2). 

Tip 2:
Stel een diverse W&S-commissie samen 

Stel een W&S-commissie samen die wat zichtbare en onzichtbare diversiteitskenmerken betreft uiteenlopend is. Daarmee verklein je de kans dat ‘blinde vlekken’ en onbewuste vooroordelen een rol spelen in het W&S-proces en vergroot je de kans dat de meest geschikte persoon voor de functie wordt geselecteerd. Denk bij het samenstellen van de commissie bijvoorbeeld aan de volgende aspecten:


 • Zichtbare diversiteit:
  • Personen van kleur/personen met een migratieachtergrond;
  • Leeftijd: leeftijdsspreiding met een verschil van minimaal tien jaar tussen het jongste en het oudste lid;
  • Geslacht (minimaal 30/70-verhouding in genderdiversiteit; 50/50 is optimaal)
 • Onzichtbare diversiteit, bijvoorbeeld:
  • Specialisatie/functie;
  • Senioriteit: variërend aantal jaren werkervaring of senioriteit in functies.

Tip 3:
Stel je als W&S-commissielid op de hoogte van het wervings- en selectieproces en praat erover binnen de selectiecommissie 

Investeer tijd om meer te weten te komen over werving en selectie en over mogelijke vooroordelen die tijdens het proces een rol kunnen spelen. Bespreek het gehele wervings- en selectieproces met de andere leden van de selectiecommissie. Denk na over datgene wat je in een kandidaat zoekt, over de wijze waarop je de beste kandidaat voor het team wilt vinden en de wijze waarop je het proces voor het selecteren van de meest geschikte persoon wilt organiseren. Raadpleeg in lijn met de CAO-NU de NVP-sollicitatiecode over werving en selectie. 

Tip 4:
Schakel je P&O-adviseur en de Adviseur Diversiteit & Inclusie in als adviseurs. 

Schakel zo vroeg mogelijk je P&O-adviseur in bij het wervings- en selectieproces. Die is deskundig en kan je helpen te bepalen welke (zichtbare en onzichtbare) diversiteitskenmerken binnen het team ontbreken en je helpen in de vacature te voorzien. Je kunt de vacaturetekst voor een laatste controle indienen bij de Adviseur Diversiteit & Inclusie voordat je deze ter publicatie naar CLO stuurt.

Colofon

Ontwerp & realisatie: WAT ontwerpers

Platform: H5mag.com