Stap 2
Inclusieve werving

Door een inclusieve en aantrekkelijke vacaturetekst te schrijven vergroot je het bereik van de werving. Hoe inclusiever jouw wervingsinspanningen, hoe groter de kans dat de vacature de beste kandidaat bereikt.

Tip 1:
Denk kritisch na over de vereisten voor de functie 

Denk kritisch na over de kerntaken en de competenties die voor de functie nodig zijn. Ingewikkelde en veeleisende teksten kunnen tot verwarring leiden en groepen potentieel gekwalificeerde sollicitanten afschrikken. Beperk daarom het aantal taken, competenties en vaardigheden tot vijf per categorie en maak onderscheid tussen welke echt noodzakelijk zijn en welke mooi zijn meegenomen. Is kennis van het Nederlands of Engels op een bepaald niveau bijvoorbeeld noodzakelijk of een pre? Onderzoek toont aan dat vrouwen minder geneigd zijn te solliciteren als zij niet aan alle vereisten voldoen, terwijl mannen vaak al solliciteren terwijl ze maar aan enkele vereisten voldoen. Als een cumulatieve lijst van (onnodige) functievereisten in de tekst wordt opgenomen, bestaat de kans dat potentieel waardevolle kandidaten niet zullen reageren. Er bestaan bovendien vrijwel geen kandidaten die in elk opzicht aan alle vereisten voldoen. 

Tip 2:
Maak een inclusieve vacaturetekst

Een inclusief geformuleerde vacaturetekst spreekt een grotere groep mensen aan. Besteed in de vacaturetekst aandacht aan het taalgebruik.


Spreek bijvoorbeeld over mensen met een arbeidsbeperking in plaats van ‘gehandicapten’ en zorg dat functies op een genderneutrale wijze worden omschreven, bijvoorbeeld ‘secretariaatmedewerker (m, v, x)’. Weet dat er ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ woorden bestaan. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van woorden die met het vrouwelijke geslacht worden geassocieerd andere geslachten vaak niet afschrikken, terwijl woorden die met het mannelijke geslacht worden geassocieerd andere geslachten ervan kunnen weerhouden te solliciteren.

Klik hier voor een lijst van ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ woorden.

Vacatureteksten moeten zo veel mogelijk in genderneutrale bewoordingen worden opgesteld of, in geval van twijfel, woorden bevatten die met het vrouwelijke geslacht worden geassocieerd. Vraag verschillende mensen om feedback op de vacaturetekst, zodat je zeker weet dat de tekst een grote groep aanspreekt. Beschrijf gedrag in plaats van kenmerken, vermijd hij/zij en vervang door jij/u/hun/hen, wees je bewust van connotaties

Voorbeelden van tools voor genderneutraal taalgebruik

 Om het gebruik van genderneutraal taalgebruik te faciliteren, bevelen we de volgende bronnen aan: 

  • Genderdecoder van Kat Matfield. Op deze website kunnen Engelse en van Nederland naar Engels vertaalde teksten, inclusief vacatureteksten, snel op genderspecifiek taalgebruik worden gescreend. 
  • Textio, detecteert vooringenomenheid in de vacaturetekst met betrekking tot leeftijd en gender. Deze tool is niet gratis, maar er is wel een gratis demoversie.
  • Gebruik de tips voor inclusief taalgebruik uit de volgende blogpost.

Tip 3:
Neem de verklaring over diversiteit en inclusiviteit op in de vacaturetekst 

Het wordt sterk aanbevolen om de volgende verklaring over diversiteit en inclusiviteit in alle vacatureteksten op te nemen: “De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.”

Tip 4:
Zorg dat de vacature breed over verschillende kanalen en groepen wordt verspreid

Overweeg het gebruik van gespecialiseerde kanalen voor verspreiding van de vacaturetekst, want verschillende doelgroepen bereiken vraagt wellicht om verschillende benaderingen. Vraag D&I ambassadeurs en de Adviseur Diversiteit & Inclusie de vacature binnen hun instituut en netwerk te verspreiden. Raadpleeg de tips op de volgende pagina over wervingskanalen. 

Tip 5:
Zorg voor een diverse pool van sollicitanten  

Houd tijdens het wervingsproces de diversiteit van je pool van sollicitanten in de gaten. Controleer voor zover je dat kunt waarnemen of deze voldoende sollicitanten bevat met een scala aan zichtbare (bijvoorbeeld geslacht, mensen van kleur/mensen met migratieachtergrond) en onzichtbare (bijvoorbeeld werkervaring, academisch profiel) diversiteitskenmerken. Als je tijdens de wervingsfase merkt dat sollicitanten met bepaalde diversiteitskenmerken ontbreken of onvoldoende zijn bereikt, intensiveer dan de werving door de desbetreffende doelgroepen actiever te benaderen of de sollicitatietermijn te verlengen.

Tip 6:
Wervingskanalen 

Verschillende groepen hebben verschillende voorkeuren voor werkomstandigheden. Om een brede groep sollicitanten te bereiken kun je in de vacaturetekst niet alleen flexibele werktijden vermelden maar ook begeleiding en kansen voor carrièreontwikkeling, (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof, volledig betaald verlengd geboorteverlof voor partners, een ruime verlofregeling voor het combineren van arbeid met zorgtaken en de mogelijkheid met vakantie-uren de werktijd te verkorten of te sparen voor een langdurig aaneengesloten verlofperiode noemen.

Personen van kleur/personen met een migratieachtergrond 

Adverteer via formele kanalen en richt je op (banen)sites die op groepen zijn gericht. Overweeg Academic Transfer, Linkedln, Indeed, de website van het UWV, arbeidsbureaus, banenbeurzen en wervingsbureaus, zoals Agora Network, maar ook Diversity Recruitment en Colourful People.

Internationale personen 

Adverteer via Academic Transfer of ResearchGate met een breed (internationaal) bereik, of via Academic Positions. Gebruik websites van de Refugee Talent Hub, UAF of Vluchtelingenwerk Nederland om vluchtelingen te bereiken.

Personen met een arbeidsbeperking 

Sommige sollicitanten kunnen een arbeidsbeperking hebben. Binnen het kader van de Participatiewet en de Banenafspraak gelden specifieke regels. De P&O-adviseur en Adviseur Diversiteit & Inclusie helpen je graag te bekijken welke mogelijkheden er zijn. In het geval van overeenstemming over het aannemen van een persoon met een arbeidsbeperking voor een functie, kan de vacature samen met de functieomschrijving naar de P&O-adviseur worden gestuurd, mocht deze in een eerder stadium nog niet zijn betrokken. Als het personen betreft op wie de bovengenoemde wetten en regels niet van toepassing zijn, wordt geadviseerd via formele kanalen te adverteren en in de vacaturetekst naar de volgende aspecten te verwijzen: 

  • De (digitale) toegankelijkheid van de het instituut; 
  • De flexibele werktijden; 
  • De mogelijkheid om in rustige kamers te werken; 
  • De mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, zodat de medewerker optimaal kan functioneren.

LGBTQI+

Publiceer de vacatures via netwerken zoals Gender Talent, de Rainbow Digest of ILGAEurope en Work Place Pride

Gender

Adverteer via specifieke vrouwennetwerken, zoals het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Overweeg in het geval van internationale werving contact op te nemen met het European Platform of Women Scientists (EPWS) of de Association of Women in Science (AWIS). Een overzicht van alle vrouwennetwerken in Nederland vind je op de volgende pagina. Benader vrouwen rechtstreeks via Linkedln of vraag vrouwen binnen onze organisatie de vacature op hun (persoonlijke) netwerken te plaatsen. Ook kun je kandidaten werven via een bureau, zoals Female Capital.

Het gebruik van woorden

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van woorden die over het algemeen als vrouwelijk worden beschouwd andere genders vaak niet afschrikken, terwijl woorden die over het algemeen als mannelijk worden beschouwd vrouwen ervan kunnen weerhouden te solliciteren.

Woorden die over het algemeen als vrouwelijk worden beschouwd 

Aardig, bedachtzaam/zorgzaam, begripvol, behulpzaam, beleefd, bereidwillig, bescheiden, betrokken, betrouwbaar, flexibel/meegaand, groepsgericht, communicatief, coöperatief, creatief, eerlijk, emotioneel, empathie/empathisch, enthousiast, vrouwelijk, gevoelig, gezellig, aanhankelijk, humaan, onderling afhankelijk, interpersoonlijk, klantvriendelijk, loyaal, medelevend, menselijk, nauwgezet/precies, onderdanig, open, ordelijk, plezierig, sociaal, ondersteuning/ondersteunend, stil/op zichzelf, sympathiek, toegewijd, veelzijdig, verantwoordelijk, verbindend/verbonden, verwantschap, vleiend, dociel, vriendelijk, vrolijk, warm, zachtaardig, voorzichtig

Woorden die over het algemeen als mannelijk worden beschouwd  

Actief, agressief, analytisch, assertief, atletisch, autonoom, avontuurlijk, vastbesloten, besluitvaardig, bluffen/opscheppen, chemisch, commercieel, competent, competitief, deskundig, direct, doelgericht, vastberaden, effectief, dominant, energiek, fanatiek, gedreven, gretig/hebzuchtig, overdreven, obstinaat, handig, hiërarchisch, impulsief, individueel, individualistisch, industrieel, ingenieus, innovatief, koppig/star, kracht, kritisch, leider/leiderschap, logisch, mannelijk, mening, moed, moedig, meedogenloos/roekeloos, objectief, zelfstandig, ondernemend, praktijkgericht, principieel, professioneel, resultaatgericht, snel, solide, sterk, stressbestendig, superieur, technisch, leidend, uitdagend, vijandig, volhardend, onafhankelijk, zelfsturend, zelfverzekerd, zelfvoorzienend 


Bron: Direction’s research Inclusive Recruitment and Selection (2016), p. 18/19, Vervecken, Verwijvel, Gijbels & Van den Bossche, P. (2015), Pennebaker, Booth & Francis (2007).

Colofon

Ontwerp & realisatie: WAT ontwerpers

Platform: H5mag.com