Stap 4
Evalueren en rapporteren 

Evaluatie leidt tot verbetering van het W&S-proces in de toekomst en draagt ertoe bij dat het zoeken naar de beste kandidaat voor de volgende functie nóg beter zal verlopen.

Tip 1:
Evalueer elke vervulde vacature en trek daar lessen uit 

Voor elke vacature wordt aangeraden dat de wervings- en selectiecommissie het gehele selectieproces evalueert en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken deelt met de P&O-adviseur. De commissieleden moeten met elkaar de mate waarin de objectiviteit tijdens het proces in acht is genomen bespreken. Controleer ook of de uiteindelijk geselecteerde kandidaat beantwoordt aan de zichtbare/onzichtbare diversiteitskenmerken van degene naar wie je op zoek was om het team te versterken.

Tip 2:
Voer jaarlijkse evaluaties uit 

P&O brengt jaarlijks rapport uit over wie in het voorgaande jaar bij het instituut is komen werken en deelt een (geanonimiseerd) overzicht over de lessen die daaruit zijn getrokken.


Feedback?

Neem contact op met de P&O-adviseur Diversiteit & Inclusie

Switch language to:

Colofon

Ontwerp & realisatie: WAT ontwerpers

Platform: H5mag.com